Компакт диск "Споменичко наслеђе Косова и Метохије", у издању "Мултимедије" и Републичког завода за заштиту споменика културе, представљен је у Римској дворани Библитеке града Београда.