Архива Николе Тесле у Београду уврштена је почетком септембра у светски регистар документарних збирки УНЕСКО-а "Памћење света", чиме је Србија и Црна Гора постала 45. земља укључена у тај регистар, установљен као пандан светском регистру непокретних споменика културе.