Представљањем прве свеске "Етимолошког речника српског језика" Института за српски језик Српске академије наука и уметности (САНУ), учињен је први корак на путу који ће вероватно трајати 30 година, пошто ће се годишње урадити, највероватније, по Свеска, посвећена једном слову. На Трибини у Библиотеци САНУ о подухвату, који је пре 20 година инцирао покојни академик Павле Ивић, говорили су, уместо одсутне академика Ирене Грицкат-Радуловић, која је уредник тог речника, академик Никша Стипчевић, уредник прве свеске, затим академик Иван Клајн, дописни члан САНУ Александар Лома, и проф. др Мато Пижурица, један од рецензената.