Скупштина Србије усвојила је данас Закон о регулисању обавеза Србије по основу Зајма за привредни развој из 1989. године, којим је предвиђено да се грађанима дуг у укупној вредности од 56 милиона евра врати у року од четири године, и то из буџетских средстава сваког 31. августа, почевши од ове године.