На захтев Координационог центра УНМИК је наложио свим судовима на Косову и Метохији да због појаве великог броја фалсификованих пуномоћја која су дата у циљу купопродаје непокретности на Косову и Метохији, пре овере уговора о купопродаји обавезно провере аутентичност пуномоћја.