ЈП "Електропривреда Србије" саопштило је да је роторни багер „Глодар 3”, који је током мајских поплава био потопљен на површинском копу „Тамнава–западно поље”, потпуно на сувом и да је његова санација у току.