Помоћник министра просвете и спорта у Влади Републике Србије Весна Фила саопштила је данас да су наставни планови за трећи разред основне школе завршени, објављени и доступни свима, и да ће издавачи предати Министарству рукописе у року од десет дана.