I ЗАЈЕДНИЧКЕ ОДРЕДБЕ члан 1 Уставна повеља државне заједнице Србија и Црна Гора (у даљем тексту: Уставна повеља) примењује се када је усвоји и прогласи Савезна скупштина, у истоветном тексту у коме су је претходно усвојиле Скупштина Републике Црне Горе и Народна скупштина Републике Србије, ако у погледу примене појединих одредаба овим законом није друкчије одређено.