ПРЕАМБУЛА Полазећи од равноправности две државе чланице, државе Црне Горе и државе Србије која укључује аутономне покрајине Војводину и Косово и Метохију, тренутно под међународном администрацијом у складу с Резолуцијом 1244 Савета безбедности УН, на основу Полазних основа за преуредење односа Србије и Црне Горе од 14. марта 2002. године.