Представник Савета Европе за југоисточну Европу у области високог образовања Сју Берген упутио је писмо Министарству просвете и спорта Владе Републике Србије којим је представнике Министарства обавестио о томе да је на првом припремном састанку за састанак у Бергену поднео позитиван извештај о активностима Министарства просвете и спорта које су везане за придруживање Болоњском процесу.