Комисија за утврђивање штете од елементарних непогода Владе Републике Србије задужила је Министарство привреде да затражи од осигуравајућих друштава податке о правним и физичким лицима на поплављеним подручјима која су се осигурала од поплава и којима ће осигурање надокнадити штету.