Јавно предузеће "Електропривреда Србије" (ЕПС) саопштило је да је река Млава пробила одбрамбене насипе и излила се у подручје између спољног одлагалишта на копу „Дрмно“ и саме реке.