Министарство привреде Владе Републике Србије и Агенција за приватизацију саопштили су да су, као и до сада, отворени за сваку врсту комуникације и сарадње са Саветом за борбу против корупције Владе Републике Србије, с обзиром на то да сматрају да је процес приватизације кључни процес у транзицији једне земље ка модерном друштву и тржишној привреди, и да свака сумња у процес приватизације представља сумњу у читав ток економских реформи.