Девизни инспектори обавили су у 2004. години више од 1000 контрола правних лица и предузетника, посебно оних који су авансно вршили плаћања према иностранству и оних који су већи извозници. Том приликом, утврђено је да је више од половине контролисаних субјеката прекршило прописе девизног и спољнотрговинског пословања.