Помоћник директора Републичког завода за статистику Србије Андра Милојић саопштио је данас да је процењено да ће укупне економске активности у 2004. години, мерене бруто домаћим производом и исказане у сталним ценама, имати раст од 7 одсто у односу на претходну годину.