Влада Републике Србије усвојила је на данашњој седници Предлог измена и допуна Закона о јавним набавкама којим се поједностављује поступак набавки из буџетских средстава, уз истовремено задржавање принципа јавности и контроле јавних набавки. Изменама је предложен и повлашћени положај домаћих понуђача, као и поступци за брже реаговање Управе за јавне набавке на притужбе. Одређени су и краћи рокови за одговоре на жалбе, док би чланови Комисије за жалбе Управе требало да буду бирани на период од четири године.