Заменик министра финансија у Влади Републике Србије Весна Арсић представила је данас начине примене Закона о играма на срећу који би требало да уреди ову област и омогући већи прилив новца у буџет Републике Србије, као и у буџете фондова који се баве социјално угроженим сегментима друштва.