Комисија за хартије од вредности донела је решење бр. 4/0-32-1260/32-04 од 25. новембра 2004. године којим се понавља поступак у коме понудиоци "ФПП Балкан Лимитед" Кајманска острва, "Апурна" из Француске и "Пивоварна Лашко" д.д. Лашко могу поднети своје понуде о промени услова понуде у поступку преузимања акција предузећа "Књаз Милош" а.д. Аранђеловац, до 6. децембра ове године у 12 сати.