Министарство правде Владе Републике Србије саопштило је да је Влада Србије на данашњој седници донела Закључак којим се основица за обрачун и исплату плата изабраних, именованих и постављених лица у правосудним органима увећава за 10 одсто, а запосленима у судовима, тужилаштвима, Републичком јавном правобранилаштву и органима за прекршаје за 7,5 одсто.