Министарство трговине, туризма и услуга Владе Републике Србије саопштило је да доношење новог закона о заштити потрошача у Републици Србији представља покушај да се на једном месту регулишу бројна питања везана за заштиту потрошача, као и да се постигне усклађивање законске регулативе из области заштите потрошача у Србији са европским и међународним стандардима.