Управа за заједничке послове републичких органа Републике Србије саопштила је да је 22. јула ове године доделила на коришћење Служби Председника Републике два возила марке "пежо 306" и два возила марке "југо флорида", од којих је поменута служба вратила управи по једно од возила зато што нису била за употребу из безбедносних разлога, као и да је дописом исказала потребу за пет нових аутомобила и један луксузни, јаче кубикаже, како би се премостиле текуће потребе до добијања нових аутомобила.