Потпредседник Експертске групе за превенцију занемаривања и злостављања младих Весна Ћурчић изјавила је да Министарство здравља Владе Републике Србије, у сарадњи с Експертском групом, предузима акције раног откривања, збрињавања и праћења случајева занемаривања и злостављања деце и младих у Србији.