Потпредседник Владе Републике Србије Мирољуб Лабус најавио је данас после састанка са представницима малих акционара "Ц маркета", да ће Комисија за хартије од вредности покренути поступак заштите законитости код Јавног тужиоца поводом одлуке Трговинског суда, са образложењем да у овом случају суд није правилно применио Закон о хартијама од вредности.