Заменик министра пољопривреде, шумарства и водопривреде у Влади Републике Србије Данило Голубовић изјавио је да је Министарство покренуло иницијативу да се кукуруз и пшеница ставе на режим слободног извоза.