Завод за статистику Републике Србије саопштио је данас да укупна спољнотрговинска робна размена Републике Србије у периоду од јануара до септембра 2004. године износи 9896 милиона долара, што је за 35,4 одсто више у односу на исти период претходне године. Посматрано у еврима, спољнотрговинска робна размена у истом периоду износи 8088,1 милиона евра, и већа је за 23,1 одсто.