Агенција за приватизацију Републике Србије саопштила је да јој је Комисија за хартије од вредности Србије 20. октобра упутила допис (бр: 4/0-32-1258/10-04) поводом спровођења поступка понуда за преузимање акција предузећа "Књаз Милош" а.д. из Аранђеловца, у коме су наведени важни датуми у овом поступку.