Заменик министра финансија у Влади Републике Србије Весна Арсић изјавила је данас да ће изменама и допунама Закона о порезу, пореским обвезницима који нису поднели пореску пријаву за имовину бити омогућено да то учине до 31. децембра ове године. Она је објаснила да у том случају против њих неће бити покренут прекршајни поступак, нити предузето ретроактивно утврђивање пореске обавезе, али ће против оних обвезника који то не ураде пре истека овог рока, бити покренут прекршајни поступак за прекршај који подразумева новчане казне.