Усвајањем Предлога о ребалансу буџета за ову годину буџет Министарства пољопривреде, шумарства и водопривреде Владе Републике Србије биће умањен за 1,7 милијарди динара, али последице тога неће осетити директни корисници, пољопривредни произвођачи којима ће бити исплаћене све преузете обавезе по питању премија, регреса, дугорочних кредита, мера за унапређење села и пољопривредне производње и других започетих пројеката.