Национална служба за запошљавање Србије (НСЗ) представила је данас пројекат унапређења свог рада под називом "Изградња институционалних капацитета тржишта рада у Србији", који ће финансирати шведска Агенција за међународни развој и сарадњу (СИДА) са 1,3 милиона евра.