Према измењеној и допуњеној Уредби о начину евидентирања промета преко регистар каса са фискалном меморијом, последњи рок за увођење фискалних каса за прву групу пореских обвезника истиче 15. априла, због чега су представници министарстава финансија и трговине, туризма и услуга у Влади Републике Србије, као и представници Пореске управе данас још једном подсетили на одредбе ове уредбе и представили систем фискализације каса.