Дирекција за путеве Републике Србије саопштила је да никада није одбацила домаћи пројекат Националног конзорцијума за изградњу моста преко Дунава код Бешке из разлога што такав пројекат нигде није презентован, нити је могао бити приказан јер је цео поступак предквалификације у току.