Агенција за приватизацију Републике Србије саопштила је да је пролонгирала објаву Јавне понуде за заједничку продају акција предузећа “Књаз Милош” а.д. из Аранђеловца ради постизања неопходних услова који треба да омогуће неометано и успешно спровођење Јавне понуде, односно продају акција предузећа.