Институту за хигијену и технологију меса данас је предата савремена лабораторијска опрема, која ће омогућити овој установи ефикаснији рад на пословима контроле и утврђивања присуства материја опасних за људско здравље у месу и ткивима животиња.