Пореска управа Републике Србије саопштила је да рок за пореске обвезнике који су дужни да се региструју за порез на додату вредност (ПДВ) истиче 30. септембра.