Директор Пореске управе Републике Србије Владимир Илић изјавио је да је у интересу пореских обвезника да се евидентирају за порез на додату вредност (ПДВ), јер само они који су регистровани за ПДВ могу остварити право на одбитак пореза.