Потпредседник Владе Републике Србије и министар за науку и технолошки развој Божидар Ђелић отворио је данас прву конференцију “Форум партнера”, која ће се одржавати два пута годишње, са циљем да прати спровођење Националне стратегије одрживог развоја и Акционог плана у Србији.