Влада Републике Србије усвојила је Предлог Министарства финансија о изменама Уредбе о начину евидентирања промета преко регистар каса са фискалном меморијом и о динамици увођења фискалних каса, саопштило је Министарство финансија.