Потпредседник Владе Републике Србије за европске интеграције Божидар Ђелић председавао је данашњој седници Савета за одрживи развој на којој је разматрана примена Акционог плана за спровођење Националне стратегије одрживог развоја, који је усвојен на седници Владе 13. марта 2009. године.