Просечна зарада исплаћена у фебруару 2004. године у Републици Србији износила је 18.414 динара и у односу на просечну зараду исплаћену у јануару ове године номинално је већа за 5,23, а реално за 4,50 одсто, саопштио је Републички завод за статистику.