Потпредседник Владе Републике Србије Божидар Ђелић изјавио је данас да су јавна предузећа велики потенцијал државе који је недовољно искоришћен и додао да она морају одиграти кључну улогу у спровођењу мера Владе за ублажавање последица светске економске кризе.