Министарство правде, поводом изражене забринутости Комитета за људска права УН због непостојања одредбе у домаћем закону која регулише принцип командне одговорности, непостојања адекватне заштите сведока као и истражитеља који раде искључиво у тужилаштвима, саопштава да су Нацртом Кривичног закона предвиђена два кривична дела командне одговорности и да је завршен текст закона о програму мера за заштиту сведока.