Рођена је 1975. године у Сарајеву. Медицински факултет у Београду завршила је 2001. године са просечном оценом 9,60. Обавезни лекарски стаж обавила је током 2001. и 2002. године на Војномедицинској академији у Београду, а стручни испит положила у септембру 2002. године.

Последипломске магистарске студије из епидемиологије уписала је школске 2002/03. године на Медицинском факултету у Београду. Усмени магистарски испит положила је јуна 2005. године са оценом 10, а магистарски рад одбранила јуна 2006. године. Докторску дисертацију под називом "Предиктивна вредност квалитета живота у процени исхода болести код болесника са мултиплом склерозом" одбранила је на Медицинском факултету у Београду 14. маја 2010. године.

Специјализацију из епидемиологије на Медицинском факултету у Београду уписала је маја 2004. године, а завршила јуна 2008. године са оценом одличан. Субспецијализацију из епидемиологије незаразних болести на Медицинском факултету у Београду завршила је децембра 2017. године.

Запослена је на Институту за епидемиологију Медицинског факултета Универзитета у Београду од фебруара 2002. године, када је изабрана у звање асистента приправника за ужу научну област Eпидемиологија.

У мају 2007. године изабрана је у звање асистента, а у исто звање је реизабрана у јуну 2010. године. У фебруару 2011. године изабрана је у звање доцента, а у исто звање је реизабрана у мају 2016. године. Од јуна 2017. године налази се у звању ванредног професора за ужу научну област Eпидемиологија.

Од фебруара 2019. године држи наставу из области епидемиологије и на Медицинском факултету у Косовској Митровци.

Од 2015. године члан је Републичке стручне комисије за онкологију, а исте године постала је и члан Председништва епидемиолошке секције.

Коауторка је у шест књига из области медицине. Укупан број објављених научних радова са СЦИ листе је 122.

Од децембра 2017. године запослена је у Институту за јавно здравље "Др Милан Јовановић Батут" на месту заменика директора.

Чита, пише и говори енглески језик.

Мајка једног детета.

Дарија Кисић Тепавчевић