Рођена је 7. априла 1982. године у Сарајеву, Босна и Херцеговина. Завршила је Десету београдску гимназију у Београду и Правни факултет Универзитета у Београду, где је дипломирала 2005. године, на правосудном смеру, са општим успехом 9,03. Од 2003. до 2005. године похађала је двогодишњу додипломску наставу у оквиру програма „Правна клиника”. Била је стипендиста Владе Републике Србије. По завршетку основних студија, уписала је последипломске студије на Правном факултету Универзитета у Београду, на смеру за привредно право. Правосудни испит је положила у јулу 2008. године, а јавнобележнички испит у јуну 2014. године.

 

Од фебруара 2006. године била је приправник-волонтер у Првом општинском суду у Београду. Након положеног правосудног испита, засновала је радни однос у Првом општинском суду у Београду, на радном месту судијског помоћника, где је радила до децембра 2008. године.

 

У периоду од децембра 2008. до августа 2009. године радила је у Министарству правде Републике Србије, као саветник на радном месту за послове Високог савета правосуђа, а од априла 2009. године на радном месту за пружање стручне помоћи Високом савету судства и Државном већу тужилаца. Након оснивања Високог савета судства, у августу 2009. године, засновала је радни однос у Административној канцеларији Високог савета судства, на радном месту саветник за правне послове у Сектору за нормативне послове.  Од маја 2013. године распоређена је на радно место начелник Одељења за статусна питања судија у Административној канцеларији Високог савета судства. Почев од 1. јула 2014. године, постављена је за помоћника министра правде – Сектор за правосуђе и међународну правну помоћ, а од 1. августа за помоћника министра Сектора за правосуђе. Од августа 2016. године изабрана је на функцију министра правде Републике Србије.

 

На позицију на којој се сада налази у Влади Србије кандидовало ју је више од 12 година радног искуства у оквиру правосудних институција у којима је обављала послове који су били директно везани за реформу правосуђа и усклађивање правног оквира Републике Србије са правним тековинама ЕУ – учествовала је у изради нацрта бројних закона, подзаконских аката, правилника итд. Од 2014. године до избора на функцију министра правде била је члан Европске комисије за ефикасност правосуђа (CEPEJ), као представник Републике Србије.

 

Због учествовања у изради Нацрта закона о извршењу и обезбеђењу, који је Народна скупштина РС усвојила у децембру 2015. године,  у јануару 2016. године је добила признање Националне алијансе за локални економски развој („НАЛЕД“) за допринос реформама и спровођењу закона у Србији у 2015. години.

Нела Кубуровић Кисић