Националне мањине

Упознајте Србију

Упознати земљу значи осетити њен дух, знати њене скривене пределе и појединце који су је учинили оним што јесте. Упознавање земље слично је упознавању човека који ће вам, временом, постати пријатељ.
Са пријатељима се најпријатније путује и деле најчудеснији призори. Придружите се нашим многобројним пријатељима који су већ открили зашто је Србија неодољива. Надамо се да ћете заволети нашу земљу једнако као што је ми волимо.

У области образовања, културе и информисања Србија подстиче дух толеранције и међукултурног дијалога и предузима ефикасне мере за унапређење узајамног поштовања, разумевања и сарадње међу свим људима који живе на њеној територији, без обзира на њихов етнички, културни, језички или верски идентитет. Националне мањине у Србији, поред права која су Уставом загарантована свим грађанима, имају и додатна права која им омогућавaју да одлучују о појединим питањима у вези са њиховом културом, образовањем, информисањем и службеном употребом језика и писма, у складу са законом. 

 

У Србији је забрањена било каква дискриминација или насилна асимилација националних мањина, као и подстицање расне, верске, националне или било какве друге мржње и нетрпељивости.

 

Детаљније о националним саветима националних мањина погледајте овде.