Креативне индустрије

Упознајте Србију

Упознати земљу значи осетити њен дух, знати њене скривене пределе и појединце који су је учинили оним што јесте. Упознавање земље слично је упознавању човека који ће вам, временом, постати пријатељ.
Са пријатељима се најпријатније путује и деле најчудеснији призори. Придружите се нашим многобројним пријатељима који су већ открили зашто је Србија неодољива. Надамо се да ћете заволети нашу земљу једнако као што је ми волимо.

Креативне индустрије су значајан сектор у српској економији са уделом од 5,8 до 6,3 одсто у БДП-у наше земље. Извоз производа креативних индустрија порастао је 81 одсто, што је у 2021. години чинило 2,5 одсто укупног извоза Србије. Истовремено, креативне индустрије генеришу све већи број радних места у Србији - 19.000 запослених више него 2019. године. Оне сада обухватају 155.138 радних места, што је 7 одсто укупног броја запослених у Србији – међу којима су чак 49 одсто жене, 45 одсто високообразовани, а 60 одсто млади узраста од 25 до 45 година.  Креативне индустрије у први план стављају интелектуални капитал Србије и обухватају издаваштво, штампане медије, графичку индустрију, ИТ и развој софтвера, рекламну, музичку и филмску индустрију, дизајн, радио и телевизију, адвертајзинг, моду, старе занате.

 

Председница Владе Републике Србије одлучила је да постави развој креативних индустрија као један од приоритета Владе са циљем да се подрже:

- бржи развој сектора уз системску подршку државе кроз стални отворени дијалог јавног, приватног и невладиног сектора и стручне јавности;

- динамичан међусекторски дијалог и сарадња, као и боље повезивање са другим гранама привреде и приватним сектором;

- стварање широке платформе за излазак уметника, креативних стваралаца и иноватора на међународну сцену и тржиште и приступ значајно широј публици и тржишту;

- промоција образовања, отворености, иновативности и креативности као кључних предности наше економије знања у изградњи новог имиџа Србије и редефинисања културне дипломатије;

- репозиционирање Србије у свету као центра за уметничко, креативно и иновативно стваралаштво како би што више људи долазило у нашу земљу да ради, живи, учи и улаже.

 

У том циљу основана је и платформа Србија ствара – Serbia Creates. Платформа је нови начин представљања наше земље који афирмише вредности савремене Србије – креативност, иновативност и оригиналност. Овај нови концепт има за циљ да препозна, афирмише и истакне уметничко и свако креативно стваралаштво и подржи успех у областима обухваћеним економијом заснованом на знању.

Један од најзначајнијих пројеката је креативно-иновативни мултифункционални центар Ложионица, који је објекат јавне намене, фокусиран на садржаје из домена креативних индустрија, иновација и економије засноване на знању. Ложионица ће постати обележје Београда – дестинација која подједнако привлачи Београђане и туристе, стране и домаће; место стварања и сусрета талената. Остале пројекте ове платформе погледајте овде.

 

www.serbiacreates.rs