Креативне индустрије

Упознајте Србију

Упознати земљу значи осетити њен дух, знати њене скривене пределе и појединце који су је учинили оним што јесте. Упознавање земље слично је упознавању човека који ће вам, временом, постати пријатељ.
Са пријатељима се најпријатније путује и деле најчудеснији призори. Придружите се нашим многобројним пријатељима који су већ открили зашто је Србија неодољива. Надамо се да ћете заволети нашу земљу једнако као што је ми волимо.

Креативне индустрије су значајан сектор у српској економији са уделом између 3,4% и 7,1% у БДП-у (зависно од тога да ли се посматра у ужем или ширем смислу) и расту брже од остатка привреде. Овај сектор чини преко 30.000 регистрованих предузећа, која запошљавају више од 115.000 радника, од којих је скоро 70% старости између 25 и 44 године, половина је факултетски образована, а велики број чине жене. Сектор креативних индустрија обухвата издаваштво, штампане медије, графичку индустрију, ИТ и развој софтвера, рекламну, музичку и филмску индустрију, дизајн, радио и телевизију, адвертајзинг, моду, старе занате.

 

Председница Владе Републике Србије одлучила је да постави развој креативних индустрија као један од приоритета Владе РС са циљем да се подржи:

- бржи развој сектора уз системску подршку државе кроз стални отворени дијалог јавног, приватног и невладиног сектора и стручне јавности;

- динамичан међусекторски дијалог и сарадња, као и боље повезивање са другим гранама привреде и приватним сектором;

- стварање широке платформе за излазак уметника, креативних стваралаца и иноватора на међународну сцену и тржиште и приступ значајно широј публици и тржишту;

- промоција образовања, отворености, иновативности и креативности као кључних предности наше економије знања у изградњи новог имиџа Србије и редефинисања културне дипломатије;

- репозиционирање Србије у свету као центра за уметничко, креативно и иновативно стваралаштво како би што више људи долазило да овде ради, живи, учи и улаже.

 

С овим циљевима на уму, основана је и платформа Србија ствара - Serbia Creates. Платформа представља нов начин представљања Србије који афирмише вредности савремене Србије - креативност, иновативност и оригиналност. Овај нови концепт има за циљ да препозна, афирмише и истакне уметничко и свако креативно стваралаштво и успех у областима обухваћеним економијом заснованом на знању.

 

Више информација о платформи Србија ствара - Serbia Creates можете погледати на веб страници www.serbiacreates.rs