Туризам

Упознајте Србију

Упознати земљу значи осетити њен дух, знати њене скривене пределе и појединце који су је учинили оним што јесте. Упознавање земље слично је упознавању човека који ће вам, временом, постати пријатељ.
Са пријатељима се најпријатније путује и деле најчудеснији призори. Придружите се нашим многобројним пријатељима који су већ открили зашто је Србија неодољива. Надамо се да ћете заволети нашу земљу једнако као што је ми волимо.

Туризам јe за Владу Србије један од кључних покретача економског, социјалног и регионалног развоја са бројним ефектима на друге привредне гране. Kao посебно значајни туристички производи препознати су: туризам градова - City Break, манифестације и догађаји, планински туризам, spa/wellness у бањама, тематске руте, рурални туризам, наутички туризам, конгресни туризам, културно наслеђе, туризам специјалних интереса и транзитни туризам.

 

Жеље туриста се мењају, што је подстакло Србију да креира туристичку понуду испуњену атрактивним садржајима. Савремени трендови на глобалном туристичком тржишту иду у прилог Србији као туристичкој дестинацији. Србија туристима нуди више краћих одмора током године, излете, повратак природи и активан одмор, богато културно наслеђе, аутентично искуство и производе високог квалитета. Оно што нас чини посебним и препознатљивим јесу наши људи и традиционална гостољубивост. Резултат је константан пораст броја долазака и ноћења домаћих и страних туриста, као и девизног прилива. Захваљујући усвојеним европским стратегијама развоја, туризам Србије привлачи велики део финансијских средстава за нове инвестиције, обуку радне снаге и стварање повољније слике о нашој земљи у свету.

 

Упознајте Србију