Читај ми

Шеста министарска конференција "Животна средина за Европу"

У организацији Министарства заштите животне средине Владе Републике Србије од 10. до 12. октобра у Београду ће се одржати Шеста министарска конференција "Животна средина за Европу", која представља најбитнији и највећи међународни догађај у Србији ове године.

На конференцији ће учествовати министри и представници министарстава надлежних за заштиту животне средине из 56 земаља региона Економске комисије УН за Европу (УНЕЦЕ), укључујући Канаду и САД.

Учесници конференције биће и представници других земаља чланица УН, међународних организација, као и више од 200 представника невладиних организација и медија.

Поједине државне делегације предводиће министри заштите животне средине, а први пут у историји процеса учествоваће и министри просвете из држава чланица Економске комисије УН за Европу.

Прва министарска конференција у оквиру процеса "Животна средина за Европу" одржана је 1991. године у замку Добрис, у тадашњој Чехословачкој.

Након ње, одржане су још четири конференције, и то у Луцерну (Швајцарска) 1993. године, у Софији (Бугарска) 1995. године, у Архусу (Данска) 1998. и у Кијеву (Украјина) 2003. године.

На овим скуповима донете су бројне одлуке од великог значаја за унапређење стања и очување животне средине у Европи.

За Србију је посебно значајно то што ће се на конференцији усвојити документ којим се предвиђа оснивање регионалног виртуелног центра за праћење климатских промена у региону југоисточне Европе, који ће се налазити у Београду.

Током конференције ће се разматрати три категорије докумената, при чему су од посебног значаја две министарске изјаве које ће бити усвојене на конференцији, а то су изјава о образовању за одрживи развој и београдска изјава о биодиверзитету, док крајњи циљ конференције представља усвајање министарске декларације.

Све медијске куће које желе да прате овај догађај могу се акредитовати до 31. августа на сајту www.efe-belgrade2007.org, а документи за регистрацију налазе се у секцији "информације за медије".

За све додатне информације заинтересовани се могу обратити портпаролу Министарства заштите животне средине Катарини Стефановић, на бројеве 011/313-3370, 064/816-6343 или на имејл katarina.stefanovic@ekoserb.sr.gov.yu.

За ближе информације погледати и сајтове: www.efe-belgrade2007.org www.unece.org

 

ДОКУМЕНТИ

» Говор министра заштите животне средине Саше Драгина током церемонијалног отварања Шесте министарске конференције

» Говор министра заштите животне средине Саше Драгина на пленарној седници

 

ВЕСТИ

12. октобар 2007.

» Потписан меморандум Србије и Словеније о сарадњи на пољу екологије

» Србија постигла видљиве резултате у унапређењу целокупног система заштите животне средине

» Усвојена Министарска декларација о заштити животне средине

11. октобар 2007.

» Учесници Шесте министарске конференције на пријему у Дому Народне скупштине

» Заштита животне средине једна од најважнијих инвестиција у модерном друштву

» Земље југоисточне Европе установиле заједничке приоритете у очувању животне средине

» Неопходно унапређење сарадње земаља региона у области промене климе

» Биодизел и биоетанол треба да буду прихваћени у свакодневној употреби

» Акцијом "Садимо дрвеће" настављена конференција "Животна средина за Европу"

» Нови период у односима Србије и европских партнера на плану заштите животне средине

10. октобар 2007.

» Расправа о концентрацији штетних гасова који утичу на глобално загревање

» Од пете конференције у Кијеву остварен напредак у очувању животне средине

» Београд планиран за седиште Подрегионалног центра за праћење климатских промена

» Потребан бољи систем информисања и праћења у заштити животне средине

» Ђелић представио Стратегију одрживог развоја Србије

» Заштита животне средине један од приоритета наставних програма у Србији

» Неопходна подршка Владе у повећању свести о потреби заштите животне средине