Читај ми

Рачун за помоћ угроженима од поплава

Влада Републике Србије отворила је код Управе за трезор Министарства финансија жиро рачун за помоћ угроженима од поплава на територији Републике Србије.

Број динарског рачуна је 840-1362721-30 са позивом на број 97-41-601.

Број девизног рачуна је 54110-978-371 - Девизни рачун Републике Србије, Министарство финансија, Управа за трезор - средства за помоћ угроженима од поплава на територији Републике Србије.

Уплате из иностранства у еврима врше се по следећој инструкцији: Ибан код: CS739080054110978371123 код Народне банке Србије преко "DEUTSCHE BANK AG.F/M" (DEUTDEFF).