Читај ми

Попис пољопривреде 2012

Републички завод за статистику спровешће од 1. октобра до 15. децембра 2012. године, први пут након 50 година, Попис пољопривреде којим ће бити обухваћена сва пољопривредна газдинства на територији Републике Србије.

Попис пољопривреде је обимно и комплексно статистичко истраживање које се спроводи у највећем броју земаља света. На територији Републике Србије последњи попис пољопривреде обављен је 1960. године, док је 1969. године спроведен на узорку.

Попис ће омогућити преглед стања и потенцијала пољопривреде у земљи с једне, као и увид у недостатке и проблеме које треба решити са друге стране.

Добијене информације користиће креаторима пољопривредне политике за доношење одлука и краткорочних и дугорочних стратегија развоја пољопривреде.

Даваоци података моћи ће боље да планирају пољопривредну производњу, да се пријављују код националних и европских фондова за подршку у пољопривреди и добију информације о томе у коју би пољопривредну грану требало инвестирати.

Детаљније информације о свим фазама овог пописа могу се погледати на званичном сајту Пописа пољопривреде 2012.