Читај ми

Резолуција о придруживању Европској унији коју је Народна Скупштина Републике Србије усвојила 13. октобра 2004. године

Потврђујући приврженост Републике Србије изградњи демократског друштва, заснованог на владавини права и поштовању људских и мањинских права, принципима тржишне економије, као и изградњи делотворних државних институција у складу са критеријумима за приступање Европској унији утврђених од стране Европског савета из Копенхагена 1993. године;

Потврђујући пуну опредељеност Републике Србије за спровођење Уставне повеље државне заједнице Србија и Црна Гора и одлучно залагање за изградњу функционалне државне заједнице;

Узимајући као полазну основу јасно изражено опредељење грађана Србије, као и остварени политички консензус о приступању Републике Србије Европској унији као неспорног стратешког циља;

Потврђујући одлучност Републике Србије да (у складу са својим надлежностима), испуни обавезе преузете Декларацијом са Самита ЕУ - Западни Балкан, одржаног 21. јуна 2003. године, као и Агенде из Солуна за Западни Балкан: Пут ка Европској интеграцији;

Истичући жељу Републике Србије да активно и свестрано допринесе напорима међународне заједнице и Европске уније на постизању и успостављању политичке стабилности и трајног мира у југоисточној Европи;

Делећи начела, вредности и циљеве на којима се темељи Европска унија, уз уважавање историјских и културних особености Републике Србије;

Поздрављајући историјско проширење Европске уније од 1. маја 2004. године, којим је укинута политичка, војна, економска и идеолошка подела Европе;

Полазећи од члана 49. Уговора о Европској унији (Уговор из Амстердама), који се односи на поступак и услове пријема државе која је поднела захтев за чланство у Европску унију;

Народна скупштина Републике Србије, на Првој седници Другог редовног заседања у 2004. години, одржаној 13. октобра 2004. године, донела је

РЕЗОЛУЦИЈУ О ПРИДРУЖИВАЊУ ЕВРОПСКОЈ УНИЈИНародна скупштина Републике Србије:

1. Потврђује да је убрзани улазак Републике Србије, као чланице државне заједнице Србија и Црна Гора, у пуноправно чланство у Европској унији и приступање Партнерству за мир, стратешки и национални циљ, којем ће у будућем раду Народна скупштина Републике Србије давати пуну и сталну подршку.

2. Изражава пуну спремност:
- да испуни све неопходне предуслове потребне за убрзану интеграцију у Европску унију;
- за поштовање права човека и мањинских права;
- за испуњење свих међународних обавеза Републике Србије и одлучно подржава став да се сва лица осумњичена за злочине почињене током оружаних сукоба у периоду од 1991. до 2000. године на територији бивше СФРЈ приведу правди, у складу са позитивно-правним прописима и међународним обавезама;
- за перманентну и конструктивну сарадњу која проистиче из чланства у Савету Европе и Организацији за европску безбедност и сарадњу;
- за даљи развој и унапређење свих видова регионалне сарадње, регионалних иницијатива и сарадње са суседима.

3. Указује на неопходност што ефикаснијег рада заједничких органа државне заједнице Србија и Црна Гора и формирање свих неопходних институција, као и предузимање мера за јачање сарадње са Европском унијом.

4. Обавезује се да ће усклађивање законодавства Републике Србије са правним тековинама Европске уније добити приоритет у раду Народне скупштине Републике Србије, укључујући и увођење посебних процедура за побољшање ефикасности тог процеса.

5. Очекује од Владе Републике Србије да једном у три месеца, информише Народну скупштину Републике Србије о планираним и испуњеним обавезама и о реализацији свих програма и осталих активности неопходних за убрзање процеса придруживања државне заједнице Србија и Црна Гора Европској унији.

6. Тражи од Владе Републике Србије да у што краћем року изради националну стратегију Србије за придруживање Србије и Црне Горе Европској унији и да спроводи мере за убрзано усклађивање права Србије са правним тековинама Европске уније.

7. Обавезује се да развија и унапређује сарадњу са Европским парламентом, парламентима земаља чланица, парламентима земаља кандидата за чланство у Европској унији, као и парламентима земаља укључених у Процес стабилизације и придруживања.

8. Преузима обавезу да активно доприноси ширењу европских вредности и упознавању јавности Србије са значајем уласка наше земље у Европску унију.

9. Позива све политичке странке, невладине организације, синдикате, удружења послодаваца, верске заједнице, медије и све грађане Србије да се придруже заједничком напору да се процес придруживања убрза на свим подручјима обављања законодавне, извршне и судске власти, као и сваке слободне друштвене активности.

10. Ову Резолуцију објавити у "Службеном гласнику Републике Србије".
РС број 48 У Београду, 13. октобра 2004. године

НАРОДНА СКУПШТИНА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕПРЕДСЕДНИК
Предраг Марковић